Ako sa staráme o naše zdravie?

  • Pri údržbe tried je využívaný vodný vysávač
  • Využívame čističky vzduchu
  • Každú stredu realizujeme ovocnú a zeleninovú hostinu
  • Pravidelne si čistíme zúbky
  • Realizujeme branno-turistické vychádzky do prírody
  • Dodržiavame pitný režim
  • Ponúkame plnohodnotný a vyvážený jedálny lístok obohatený o značné množstvo ovocia a   zeleniny
  • Realizujeme predplaveckú prípravu
  • Vedieme deti vhodnými formami k otužovaniu v každom ročnom období