Kto je na stránke?

Máme online 21 hostí 

Materská škola
ul. Ľ. Fullu 2705/8
955 03 Topoľčany

tel.: 038/522 68 61

Denný program

DENNÝ PROGRAM MATERSKEJ ŠKOLY :


•    Od 06.30 hod  do 08.00 hod  -      Hry a hrové činnosti detí
Pohybové a relaxačné cvičenia
Činnosti zabezpečujúce životosprávu
•    Od 08.45 hod  do 09.00 hod  -      Stravovanie   -  desiata
•    Od 09.00 hod  do 11.30 hod  -      Hry a hrové činnosti detí, edukačná aktivita
Pohybové a relaxačné cvičenia
Pobyt vonku
•    Od 11.30 hod  do 12.00 hod  -      Stravovanie  -  obed
•    Od 12.00 hod  do 14.15 hod  -      Odpočinok  -  pohybové a relaxačné cvičenia
•    Od 14.15 hod  do 14.45 hod  -      Stravovanie  - olovrant
•    Od 14.45 hod  do 16.30 hod  -      Hry a hrové činnosti detí


Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko-psychologickej stránke rovnocenné.