Kto je na stránke?

Máme online 15 hostí 

Materská škola
ul. Ľ. Fullu 2705/8
955 03 Topoľčany

tel.: 038/522 68 61

Mestské detské jasleMESTSKÉ  DETSKÉ  JASLE – TOPOĽČANY

 


Detské jasle mesta Topoľčany 955 03

Informácie

Adresa

Ul. Ľ.Fullu. 2705/8, Topoľčany 955 03

Kontakt

038/5226861

Prevádzka

6.30 – 16.30

Kapacita DJ

15 detí

Vek detí

1 – 3 roky

Poplatok za pobyt

275,-€ (pobyt + strava)

Poplatok za stravu

1,27,- € ( na deň)

Spôsob platby

Do 15 dňa predchádzajúceho mesiaca na mesiac nasledujúci, na účet 0998530012/5600.

Pre identifikáciu platby sa uvádza ako variabilný symbol meno dieťaťa.

Prerušenie prevádzky

V čase letných prázdnin je prevádzka prerušená na 4 týždne.

Prihláška

 

ORGANIZÁCIA   REŽIMU  DŇA

6.30 – 8.00

Schádzanie detí, hry a činnosti podľa voľby detí

8.00 – 8.15

Hygiena, motivované cvičenie

8.15 – 8.45

Desiata

8.45 – 9.10

Hygiena

9.10 – 9.30

Didaktické aktivity, krátke edukačné aktivity

9.30 – 11.00

Príprava, pobyt vonku

11.00 – 11.30

Hygiena, obed, príprava na spánok

11.30 – 14.00

Spánok

14.00 – 14.15

Postupné vstávanie, hygiena, olovrant

14.30 – 16.30

Odpoludňajšie aktivity, hry podľa voľby detí,

odovzdávanie detí

ČO  SA  UČÍME...

Čo sa naučíme

-          Samostatne sa obliekať, vyzliekať

-          Stravovacie návyky (samostatne jesť, samostatne piť z pohárika)

-          Sociálne návyky (začlenenie do kolektívu, spolupráca s ostatnými deťmi)

-          Slovná zásoba (práca s knihami- leporelom, počúvanie rozprávok, práca s piesňou, riekankami...)

-          Rozvoj myslenia, pamäti (tvary, farby, veľkosť, ...)

-          Pohybová výchova (zdravotné cvičenia, krátke motivované cvičenia, pohybové hry, tanec,...)

-          Konštruktívne hry (rozvoj jemnej a hrubej motoriky- skladačky, LEGO, primerané držanie grafického materiálu, sledovanie grafickej stopy...)

-          Hry na jednoduchých hudobných nástrojoch

-          Výtvarné činnosti ( primeraná práca s grafickým materiálom)

STRAVA – REŽIM

Desiata

8.15 – 8.45

Obed

11.00 – 11.30

Olovrant

14.00 14.30

PITNÝ  REŽIM

Spôsob zabezpečenia

Pitný režim je zabezpečovaný denne podávaním detských čajov, pitnej vody. Čaj sa pripravuje v kuchyni, a je dopĺňaný častejšie v prípade potreby

ČO  DEŤOM  TREBA  ...

Plienky

Ak ich dieťatko ešte používa

Prezuvky

Treba označiť menom

Kojeneckú fľašu

Ak ešte používa

Jednorazové hygienické vreckovky

Priebežne treba dopĺňať

Náhradné oblečenie

Treba označiť menom

ZDRAVOTNÁ  STAROSTLIVOSŤ

Na zdravie vašich detí dohliadajú kvalifikované zdravotné sestry.

Pred prvým vstupom dieťaťa do mestských jaslí predkladá rodič potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve. Vydáva ho ošetrujúci lekár.

Ak dieťa počas dňa prejaví príznaky akútneho prenosného ochorenia, zabezpečujeme izoláciu dieťaťa od ostatných detí a dočasný dohľad nad ním, premeriavame teplotu,  informujeme zákonného zástupcu dieťaťa. Deťom je zabezpečený pokoj na lôžku, podávanie tekutín a teplo.

Pri príznakoch akútnych ochorení, zvýšených teplotách kontaktujeme rodičov, aby dieťa čo najrýchlejšie prevzali do domáceho/lekárskeho ošetrenia.

Prevencia prenosu ochorení je zabezpečená pravidelnou hygienou a vetraním.

Zariadenie  môžu navštevovať len  „zdravé“ deti.

Pri bežných drobných poraneniach v mestských jasliach sú používané prostriedky – Septonex, obväzy, rýchlo obväzy, rôzne druhy zásypov. Obsah lekárničiek je v súlade s požiadavkami

 

Pobyt detí v našich Mestských detských jasliach