Kto je na stránke?

Máme online 19 hostí 

Materská škola
ul. Ľ. Fullu 2705/8
955 03 Topoľčany

tel.: 038/522 68 61

OznamyOZNAM PRE RODIČOV !!!

 

PRIJÍMANIE  DETÍ  NA  PREDPRIMÁRNE  VZDELÁVANIE

ŠKOLSKÝ  ROK  2018/2019

 

TERMÍN:    02.05.2018 - 11.05.2018

ČAS HLAVNÉHO ZÁPISU:   06:30 hod - 16:30 hod

MIESTO ZÁPISU:    Materská škola, Ľ.Fullu 2705/8, Topoľčany 955 03

TERMÍN VYDÁVANIA ROZHODNUTÍ:   do 30 dní od uskutočnenia zápisu - do 30.06.2018

 

ROZHODNUTIA O PRIJATÍ, NEPRIJATÍ DO MŠ SI TREBA VYZDVIHNÚŤ

OSOBNE U RIADITEĽKY MŠ - PO 10:00 HOD

 ..