Kto je na stránke?

Máme online 22 hostí 

Materská škola
ul. Ľ. Fullu 2705/8
955 03 Topoľčany

tel.: 038/522 68 61

Tvorivé aktivity

t

Podporujeme deti k sebarealizácii v týchto záujmových činnostiach a krúžkoch:

Krúžok Lego - Dacta  - zhotovujeme projekty, výstavy
Športový krúžok  -  pripravujeme sa na športové  súťaže
Výtvarný krúžok  -  pracujeme s rôznym výtvarným materiálom
Počítačový krúžok  -  získavame informácie o manipulácii s digitál.technológiami
Krúžok anglického jazyka  -  zoznamujeme sa  so základnými slovíčkami

Dlhodobé podujatia
Projekt Zdravý úsmev
Projekt ADAMKO hravo- zdravo
Projekt Evička nám ochorela
Projekt Gooddyear
Projekt Chceme dýchať čistý vzduch
Projekt Malí  bádatelia
Projekt športovej výchovy – Hrou k športu
Predplavecká príprava
Zdravá výživa

Jednorázové podujatia
Výlety mimo miesta MŠ
Divadelné predstavenia
Vystúpenia kúzelníka
Návštevy galérie, múzea, knižnice
Besedy s rôznou tematikou ( ČK, Mestská polícia, stomatológ, Pedagogicko- psychologická poradňa, logopedička,
Testy školskej zrelosti v spolupráci s kvalifikovanými pracovníkmi z Centra pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie
Detský karneval
Detské besiedky( Mikuláš, Deň matiek, Deň úcty k starším)
MDD
Jazda na koňoch


Z ďalších aktivít

Chodíme na plaváreň, navštevujeme divadelné predstavenia,  galériu, vystúpenia kúzelníka, vymýšľame v tvorivých dielňach, besedujeme s políciou, požiarnikmi, s pracovníkmi ČK, detský stomatológ nám príde prezrieť zúbky.
Ešte navštevujeme svojich bývalých ,, spolužiakov“ v ZŠ. Don Bosca a v družine a radi sa podelíme s tým čo sme sa naučili v klube dôchodcov.

 

Predškoláci na predplaveckej príprave

Nesmelé začiatky

Nezabudli sme, že s vodou je zábava

Trénujeme...

Krátka prestávka, aj srdiečka si musia oddýchnuť

Ide sa plávať tak ako to najlepšie vieme, na diplom

Niektorí to vyskúšali aj vo veľkom bazéne


Tí, ktorí sú vo vode ako doma a oni vo veľkom bazéne ostali

Aj sme sa pobavili skákaním, ,,žraločie dievčatá"


Na MŠ TRIBEČKÁ sa dnes 25.4.2018 konala športová súťaž VITAMÍNKOVIA,

na ktorej sme získali 2.miesto,

reprezentovali nás Tianka Gogová, Larka Segešová, Dominik Modory a Nikolaj Neuman


A troška zábavy - rybačka


Na prehliadke ľudových piesní DETSKÝ SLÁVIK, sme videli veľa malých talentovaných detí,

ktorých vystúpenie obohatili svojím pásmom piesní a tancov deti z triedy LIENOK pod vedením

p. uč. Tatiany Feješovej a p.uč. Simony Mozolovej

Súťažiace

A naše dve speváčky Miuška Haberlandová a Vaneska Štoková

Všetci speváci spolu

A na záver Rafaela stonožka


Navštívilo nás krásne divadielko ZO ŠUFLÍKA s rozprávkou O ZLATEJ RYBKE


 

Mám básničku na jazýčku,

našu MŠ reprezentoval Ladislav BOGDAN prednesom ,,Laco maco na snehu"

Čakanie na vystúpenie

Na vyhodnotení... ešte čosi...

A takto to dopadlo...a my GRATULUJEME !!!


Svoje vedomosti o rozprávkach a knihách sme si overili v knižnici


Na karneval k nám prišiel aj kúzelník, museli sme mu pomáhať čarovať


Divadielko plné úsmevov, radosti a veselosti


Zavítal k nám MIKULÁŠ


Prišla medzi más teta MOZOLOVÁ, ktorá nám ukázala ako sa pečú oblátky

A rozvoniavali všade


Zavítalo k nám Divadielko Lienka s kráľovskou rozprávkou


9. ročník súťaže Topoľčianskych vedátorov TOPVEDAM

Reprezentovali nás TIANKA GOGOVÁ A TIMKO BEBČÁK s pokusom Rozpínavosť- pôsobenie cudzej

látky v danom prostredí

Pripravení na pokus

Takto nám to pôsobenie vyšlo

Získali sme tretie miesto


Halové preteky okresu TOPOĽČANY vo Viacbojoch všestrannosti detí predškolského veku

Športovanieeee


Sme pripravení

4.r. chlapci - Jakub Holienčin  1.miesto

Michak Ševčík  3.miesto

6.r. dievčatá - Tiana Gogová


Celá naša partia družstvo MŠ Ľ. FULLU - 1.miesto - Nina Králiková, Tiana Gogová,

Jakub Holienčin, Michal Ševčík, Nikolaj Neuman

Gratulácia aj od p.riaditeľky


Ako sme boli spievať a básniť v klube dôchodcov

Navštívili nás hokejisti, rozprávali oni nám a my im