Zmluvy, faktúry a objednávky
Utorok, 15 Máj 2012 17:34

Faktúra Toma - apríl

Written by

Nájdete na stránkach mesta Topoľčany

 

 

Profil verejného obstarávateľa

 

V zmysle § 22 zákona c. 25/2006 Z.z. o o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje MŠ,Ľ. Fullu 2705/8, Topoľčany na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

 

Profil verejného obstarávateľa

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Materská škola, Ľ. Fullu 2705/8, Topoľčany 955 03

ICO: 37860585

DIC:

Bankové spojenie: PRIMA banka Topoľčany

Číslo úctu: 9105832007/5600

 

Kontaktné osoby:

Bc. Slavomíra Šeligová – riaditeľka MŠ, Ľ. Fullu 2705/8, Topoľčany

Tel: 038/5226861

 

Mária Peterková – za pedagogických zamestnancov

Tel: 038/5226861

Helena Belohorcová – za nepedagogických zamestnancov

Tel: 0385226861

 

Kontakt: Topoľčany

PSC: 955 03

Ulica: Ľ. Fullu

Číslo: 2705/8

Kontakt:

038/5226861

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Internetová adresa : www.mslfullu.topolcany.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁCIA O ZADANÍ ZÁKAZIEK NA OBSTARÁVANIE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC

v súlade s §9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

P.č.

Deň zverejnenia

Predmet zákazky

Dohodnutá cena (v €)

Termín zadania zákazky( uzavretia zmluvného vzťahu)