Skip to main content

Detské jasle

Detské jasle mesta Topoľčany, Ľ.Fullu 2705/8, Topoľčany
Poskytujeme
 • odbornú starostlivosť
 • kvalitnú zdravú stravu
 • priestranné triedy
 • pravidelné aktivity
Kto sa o deti stará:
 • o deti sa u nás starajú kvalifikovaní pracovníci (pedagógovia, zdravotné sestry)
 • obslužné a prevádzkové činnosti sú zabezpečené odborným personálom
Ako sa prihlásiť?
 • stiahnuť si prihlášku , prísť si pre prihlášku osobne
 • vyplniť ju
 • priniesť osobne alebo poslať elektronicky (mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), prípadne poštou na adresu MŠ ,Ľ.Fullu 2705/8, Topoľčany 955 03
Poplatok uhrádzajú rodičia z príspevku na starostlivosť, ktorý poskytuje ÚPVaR.

Detské mestské jasle mesta Topoľčany

 • Adresa:
  Ul. Ľ.Fullu. 2705/8, Topoľčany 955 03
 • Kontakt:
  038/5226861
 • Prevádzka:
  06.30 – 16.30
 • Kapacita DJ:
  15 detí
 • Vek detí:
  1 – 3 roky
 • Bežné úkony + výchova:
  330 €
 • Strava:

  48,20 €   (2,10 € - deň) + (2 € - režijné náklady)

 • Spôsob platby:

  IBAN: SK92 5600 0000 0009 9853 0012

  Pre identifikáciu platby sa uvádza ako variabilný symbol meno dieťaťa.

  Splatnosť úhrady - 358,82,- € je vopred do 15 dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

  Vyúčtovanie stravy - 1x ročne.

 • Prerušenie prevádzky:
  V čase letných prázdnin je prevádzka prerušená na 4 týždne.

Organizácia režimu dňa

 • 6.30 – 8.00
  Schádzanie detí, hry a činnosti podľa voľby detí
 • 8.00 – 8.15
  Hygiena, motivované cvičenie
 • 8.15 – 8.45
  Desiata
 • 8.45 – 9.10
  Hygiena
 • 9.10 – 9.30
  Didaktické aktivity, krátke edukačné aktivity
 • 9.30 – 11.00
  Príprava, pobyt vonku
 • 11.00 – 11.30
  Hygiena, obed, príprava na spánok
 • 11.30 – 14.00
  Spánok
 • 14.00 – 14.15
  Postupné vstávanie, hygiena, olovrant
 • 14.30 – 16.30
  Odpoludňajšie aktivity, hry podľa voľby detí, odovzdávanie detí

Čo sa učíme

 • Samostatne sa obliekať, vyzliekať
 • Stravovacie návyky (samostatne jesť, samostatne piť z pohárika)
 • Sociálne návyky (začlenenie do kolektívu, spolupráca s ostatnými deťmi)
 • Slovná zásoba (práca s knihami- leporelom, počúvanie rozprávok, práca s piesňou, riekankami...)
 • Rozvoj myslenia, pamäti (tvary, farby, veľkosť, ...)
 • Pohybová výchova (zdravotné cvičenia, krátke motivované cvičenia, pohybové hry, tanec,...)
 • Konštruktívne hry (rozvoj jemnej a hrubej motoriky- skladačky, LEGO, primerané držanie grafického materiálu, sledovanie grafickej stopy...)
 • Hry na jednoduchých hudobných nástrojoch
 • Výtvarné činnosti ( primeraná práca s grafickým materiálom)

Strava a režim

 • Desiata
  8.15 – 8.45
 • Obed
  11.00 – 11.30
 • Olovrant
  14.00 14.30

Pitný režim

 • Spôsob zabezpečenia
  Pitný režim je zabezpečovaný denne podávaním detských čajov, pitnej vody. Čaj sa pripravuje v kuchyni, a je dopĺňaný častejšie v prípade potreby

Čo deťom treba

 • Plienky
  Ak ich dieťatko ešte používa
 • Prezuvky
  Treba označiť menom
 • Kojeneckú fľašu
  Ak ešte používa
 • Jednorazové hygienické vreckovky
  Priebežne treba dopĺňať
 • Náhradné oblečenie
  Treba označiť menom

Zdravotná starostlivosť

 • Na zdravie vašich detí dohliadajú kvalifikované zdravotné sestry.
 • Pred prvým vstupom dieťaťa do mestských jaslí predkladá rodič potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve. Vydáva ho ošetrujúci lekár.
 • Ak dieťa počas dňa prejaví príznaky akútneho prenosného ochorenia, zabezpečujeme izoláciu dieťaťa od ostatných detí a dočasný dohľad nad ním, premeriavame teplotu, informujeme zákonného zástupcu dieťaťa. Deťom je zabezpečený pokoj na lôžku, podávanie tekutín a teplo.
 • Pri príznakoch akútnych ochorení, zvýšených teplotách kontaktujeme rodičov, aby dieťa čo najrýchlejšie prevzali do domáceho/lekárskeho ošetrenia.
 • Prevencia prenosu ochorení je zabezpečená pravidelnou hygienou a vetraním.
 • Zariadenie môžu navštevovať len „zdravé“ deti.
 • Pri bežných drobných poraneniach v mestských jasliach sú používané prostriedky – Septonex, obväzy, rýchlo obväzy, rôzne druhy zásypov. Obsah lekárničiek je v súlade s požiadavkami