Skip to main content

Učebné osnovy

Tvorivé aktivity

Podporujeme deti k sebarealizácii v týchto záujmových činnostiach a krúžkoch:

Krúžok Lego - Dacta - zhotovujeme projekty, výstavy Športový krúžok - pripravujeme sa na športové súťaže

Výtvarný krúžok - pracujeme s rôznym výtvarným materiálom Počítačový krúžok - získavame informácie o manipulácii s digitál.technológiami

Krúžok anglického jazyka - zoznamujeme sa so základnými slovíčkami

Tvorivé aktivity

Projekt Zdravý úsmev
Projekt ADAMKO hravo- zdravo
Projekt Evička nám ochorela
Projekt Gooddyear
Projekt Chceme dýchať čistý vzduch
Projekt Malí  bádatelia
Projekt športovej výchovy – Hrou k športu
Predplavecká príprava
Zdravá výživa

Jednorázové podujatia

Výlety mimo miesta MŠ
Divadelné predstavenia
Vystúpenia kúzelníka
Návštevy galérie, múzea, knižnice
Besedy s rôznou tematikou ( ČK, Mestská polícia, stomatológ, Pedagogicko- psychologická poradňa, logopedička,
Testy školskej zrelosti v spolupráci s kvalifikovanými pracovníkmi z Centra pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie
Detský karneval
Detské besiedky( Mikuláš, Deň matiek, Deň úcty k starším)
MDD
Jazda na koňoch

Z ďalších aktivít

Chodíme na plaváreň, navštevujeme divadelné predstavenia,  galériu, vystúpenia kúzelníka, vymýšľame v tvorivých dielňach, besedujeme s políciou, požiarnikmi, s pracovníkmi ČK, detský stomatológ nám príde prezrieť zúbky.
Ešte navštevujeme svojich bývalých ,, spolužiakov“ v ZŠ. Don Bosca a v družine a radi sa podelíme s tým čo sme sa naučili v klube dôchodcov.