Skip to main content

Zameranie školy

Náš škvp

Naším zámerom je vytvoriť spokojné, bezpečné a radostné prostredie, v ktorom sa dieťa cíti akceptované, je rešpektované so všetkými svojimi nápadmi, prejavmi a zvláštnosťami.

V MŠ pracujeme podľa vlastného školského vzdelávacieho programu – Svet okolo nás, ktorý je zameraný na environmentálnu výchovu. K napĺňaniu úloh prispieva vlastný školský projekt – Malí bádatelia, v ktorom poznávame život na zemi, oboznamujeme sa s rôznymi prírodnými javmi . Deti si takto vytvárajú vzťah k prírode.

Profil absolventa predprimárneho vzdelávania

Umožní položiť základy vnímania a poznávania prírodných a spoločenských vied, zabezpečí rozvoj fyzickej a pohybovej stránky, povedomie zdravia a rozvoj osobnosti dieťaťa prostredníctvom kultúry a umenia, pričom bázou je realita dieťaťa.

Ako sa staráme o naše zdravie?

 • Pri údržbe tried je využívaný vodný vysávač
 • Využívame čističky vzduchu
 • Každú stredu realizujeme ovocnú a zeleninovú hostinu
 • Pravidelne si čistíme zúbky
 • Realizujeme branno-turistické vychádzky do prírody
 • Dodržiavame pitný režim
 • Ponúkame plnohodnotný a vyvážený jedálny lístok obohatený o značné množstvo ovocia a zeleniny
 • Realizujeme predplaveckú prípravu
 • Vedieme deti vhodnými formami k otužovaniu v každom ročnom období

O čom sa rozprávame?

 • Ako sa máme správať na ceste , aby sa nám nič nestalo
 • Ako podať prvú pomoc
 • Ako vyzerá život v nemocnici
 • Ako sa správne stravovať
 • Ako sa obliekať, aby sme neprechladli
 • Ako je dôležité pravidelne piť čaj a iné tekutiny
 • Ako si správne čistiť zuby
 • Ako vyzerá svet okolo nás
 • Ako sa máme v ňom správať
 • Ako sa máme o svet okolo nás starať
 • Aká je príroda okolo nás
 • Aké je počasie
 • Čo kedy robíme
 • Ako správne športovať
 • Ako správne dýchať pri športe
 • Ako tancovať podľa hudby
 • Spoznávame nové básničky, pesničky
 • Učíme sa maľovať, strihať, krčiť, lepiť, stavať stavby, skladať
 • Snažíme sa využívať pri našom rozprávaní počítač a rôzne edukačné PC progra