Skip to main content

Denný poriadok

 • Od 06.30 hod do 08.00 hod
  Hry a hrové činnosti detí. Pohybové a relaxačné cvičenia. Činnosti zabezpečujúce životosprávu
 • Od 08.45 hod do 09.00 hod
  Stravovanie - desiata
 • Od 09.00 hod do 11.30 hod
  Hry a hrové činnosti detí, edukačná aktivita. Pohybové a relaxačné cvičenia Pobyt vonku
 • Od 11.30 hod do 12.00 hod
  Stravovanie - obed
 • Od 12.00 hod do 14.15 hod
  Odpočinok - pohybové a relaxačné cvičenia
 • Od 14.15 hod do 14.45 hod
  Stravovanie - olovrant
 • Od 14.45 hod do 16.30 hod
  Hry a hrové činnosti detí
Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko-psychologickej stránke rovnocenné.