Skip to main content

Cez bádateľský týždeň Lienok sme prešli viac ako 14 km, poznávali prírodu aj sa vyšantili na Žihadielku