Skip to main content

PLATBA PRE MŠ

Číslo účtu: 910 583 4002/5600      Prima banka

IBAN: SK3056 0000 0000 9105834002

Suma: 20,- €

 Platbu realizovať k dátumu :  7 v mesiaci – aby bola platba na príjmovom účte 10 v mesiaci

(podľa znenia VZN č.1/2014- príspevok sa uhrádza vopred do 10.dňa v kalendárnom mesiaci vopred na ďalší kalendárna mesiac na účet MŠ)

Uvádzať meno dieťaťa ( v správe pre prijímateľa)

Platba sa realizuje vopred v príslušnom kalendárnom mesiaci(ktorý predchádza mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza):

  • formou internetbankingu
  • Platbou v hotovosti v pokladni banky
  • Trvalým príkazom

!!!  PREDŠKOLÁCI   ŠKOLNÉ  NEUHRÁDZAJÚ (20,- €) !!!