Skip to main content

PLATBA PRE ŠJ

Číslo účtu: 910 583 8003/5600       Prima banka

IBAN: SK6156 0000 0000 9105838003

Celodenná strava: 40,- €  ( zálohová platba)

Poldenná strava: 35,- €   (zálohová platba)

Platbu realizovať k dátumu  : 7 v mesiaci (– aby bola platba na príjmovom účte 10 v mesiaci

(podľa znenia VZN č.2/2018- príspevok sa uhrádza vopred do 10.dňa v kalendárnom mesiaci vopred na ďalší kalendárny mesiac na účet MŠ) formou internetbankingu

  • Platbou v hotovosti v pokladni banky
  • Trvalým príkazom

Uvádzať  meno dieťaťa ( v správe pre prijímateľa)

Zúčtovanie poplatkov : 1 x ročne

!!!  PREDŠKOLÁCI   ŠKOLNÉ  NEUHRÁDZAJÚ (20,- €) !!!